VLJSLOGO

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga įkurta 1974 metais. Vienas pagrindinių VLJS tikslų – suteikti galimybę lietuvių jaunimui susiburti ir palaikyti tarpusavio ryšius.VLJS nariai pagal statutą yra 16–36 metų lietuviai, nuolat gyvenantys Vokietijoje. Visas kraštų jaunimo sąjungas vienija organizacija Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga (www.pljs.org).
VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
Litauischer Jugendbund in Deutschland e.V.

LORSCHER STR. 1
D-68623 LAMPERTHEIM-HÜTTENFELD
Tel.: 069-1561 8674 * 06256-859 818 * faksas: 06256-859 9015
El. paštas: info@vljs.de
www.vljs.de

VLJS pirmininkas: Simonas Černiauskas

VLJS sąskaita banke:
Volksbank Kreis Bergstrasse, Lampertheim (BLZ 509 914 00)
Kto.-Nr. 30551001

Svarbiausias renginys – kasmet pavasarį rengiamas metinis suvažiavimas, kur būna progos padiskutuoti aktualiomis temomis, pasiklausyti įdomių paskaitų ir pranešimų. Suvažiavimo metu būna laiko atsipalaiduoti, susitikti su senais draugais bei susirasti naujų pažinčių.

Taip pat suvažiavimo metu renkama nauja valdyba, kuri vieną kadenciją, t.y. vienus metus, rūpinasi Vokietijos lietuvių jaunimo veikla, organizuoja įvairius renginius, projektus, taip pat rengia suvažiavimus, telkia lėšas, aprūpina spaudą medžiaga apie jaunimo veiklą bei prižiūri savo interneto svetainę (www.vljs.de). Į valdybą renkami atstovai iš įvairių Vokietijos miestų, kad būtų lengvesnė koordinacija tarp atskirų vietovių.

VLJS skyriai aktyviai dirba Hamburge, Mannheime/Heidelberge, Frankfurte, Hanoveryje. Be to, yra aktyvaus jaunimo ir kituose miestuose – Münsteryje, Kölne, Bonnoje, Berlyne, Münchene ir kitur.